Kedves látogató!

Talán volt alkalmunk összefutni Székesfehérvár utcáin, talán ez az első, virtuális bemutatkozásunk. Cser-Palkovics András vagyok, szenvedélyem pedig a város, amit születésem óta otthonomnak hívok.

Minden reggel, mielőtt a feladataimhoz látok, végiggondolom: kinek, miért tartozom hálával? Például szüleimnek és tanáraimnak, akik megtanítottak a munka szeretetére és becsületére, a haza és a közösség iránti kötelességre. Tanáraim bevezettek a tudományokba és lokálpatriotizmusra neveltek. Rengeteget köszönhetek feleségemnek, Edinának és gyermekeimnek, akik szeretettükkel feltöltenek, és a biztos hátteret jelentik számomra a közélet gyakran viharos napjain.

Minden nap, amikor belépek példaképem, Csitáry G. Emil polgármester irodájába, felteszem magamnak a második kérdést: mit kell ma tennem a fehérváriakért? Meg kell őrizzem városunk erejét és stabilitását, amit közösen szereztünk vissza majd’ egy évtized kemény munkájával. Gondoskodnom kell arról, hogy Fehérvár tele legyen élettel, polgárai biztonságban és békében élvezhessék gazdag kulturális és sportéletünk gyümölcseit. Előrelátóan kell tervezzem és biztosítsam Székesfehérvár jövőjét, hogy a legfiatalabb generáció minden lehetőséget megkapjon, ami egy sikeres, boldog élethez szükséges.

Sosem tudok úgy befejezni egy napot, legyen az könnyű vagy nehéz, hogy ne gondoljak szeretettel és hálával a városra, amit otthonomnak nevezek. Bár a hajnali teniszedzések vagy a késő esti szépirodalom is sokat tesznek azért, hogy mindig a kellő kreativitással és tisztánlátással dolgozzak, a legfontosabb ami mindig mozgásban tart: az út, amit közösen megtettünk eddig és az út, ami még előttünk áll!

Kísérjenek el egy munkanapomra!